ارسال مقاله و آگهی :
E-mail : ONLYIRAN2001@YAHOO.COM
TEL : +98 34 33127794 - 33124737 - 33129371
FAX : +98 34 33127795
ZIP CODE : 7615736778
ADDRESS : IRAN . KERMAN . SHERKAT-E-FARSH St . BASTANI PARIZI No2 . KERMAN EMROOZ NEWS PAPER
نشانی : چهارراه شرکت فرش - بلوار باستانی پاریزی - کوچه باستانی پاریزی 2 - کوچه سوم دست چپ - کد پستی : 7615736778

( ما را از نظر خود مطلع کنید )