روزنامه کرمان امروز
شماره خبر: 19274
روزنامه کرمان امروز  
تاریخ خبر: 1395/10/22

وداع با آیت الله به روایت تصویر  (صفحه 7)

تمامی حقوق مربوط به روزنامه کرمان امروز می باشد و برداشت از آن با ذکر منبع مجاز می باشد