روزنامه کرمان امروز
شماره خبر: 19268
روزنامه کرمان امروز  
تاریخ خبر: 1395/10/22

حقگویی که به حق پیوست!


به قلم
علی حمیدی راوری
او همواره حق می گفت، فریاد «اناالحق» نمی زد، اما حرف حق می زد. گزاف سخن نمی گفت و حرف هایش جریان ملی ایجاد می کرد. او مرد انقلاب بود و سخنگویی حقگو. مردی که تصمیماتش بارها ایران را نجات داد، رفیق رهبری که همواره یار رهبری بود. مجاهدی که زندان های طاغوت را با تدبیر خود درهم کوبید و نماد ایستادگی را با شمایل خود مشابه ساخت.
مردی که بارها انقلاب را به مسیر واقعی خود بازگرداند و همواره از کج روی دوری می کرد و نهی از منکر را آنطور که یک مبلغ باید انجام دهد در دستور کارش داشت. شاید برخی سخنانش به کام تندروها شیرین نبود، اما در همه اتفاقات سیاسی پندهایش آویزه گوش تازه کارها بود. مردم را هیچگاه از خاطر نبرد و یک دم از گفتن خواسته های ایشان دست نکشید.
هاشمی مرد روزهای سخت بود و سختی هایی که نیش سخنان تندروهای افراطی بر او وارد می کرد برایش سختی نبود. به دست آهن تفته را خمیر می کرد و در مقابل حرف ناحق سکوت نمی کرد. کوچ این مرد بزرگ از جمع مردان انقلاب اسلامی لطمه ای بزرگ بر پیکر نظام است که امیدواریم با ادامه دادن راه این عزیزِکبیر سعی کنیم که انقلاب از مسیر واقعی خود منحرف نشود. مقام معظم رهبری همواره از همفکری آیت الله هاشمی استفاده می کردند و امروز فقدان این یار و هم رزم را باید به ایشان تسلیت گفت.
اما امروز مردم نیز وظیفه ای دارند و آن پیروی از پندها و توصیه های این مرد بزرگ است. باید با تبعیت از ولایت فقیه و استفاده از سخنان مردان بزرگی همچون هاشمی رفسنجانی ستون به سقف انقلاب بزنیم و روح امام راحل را شاد نگه داریم. امید آنکه سردار سازندگی و همشهری عزیزمان در دنیایی که لایقش است همنشین صالحین باشد.

تمامی حقوق مربوط به روزنامه کرمان امروز می باشد و برداشت از آن با ذکر منبع مجاز می باشد