روزنامه کرمان امروز
شماره خبر: 19262
روزنامه کرمان امروز  
تاریخ خبر: 1395/10/22

ابر مرد لحظات غیر ممکن ...!


به قلم
حمید عسکری
شنیدن خبر سفر ابدی و ناگهانی یکی از منحصر به فرد ترین مردان بزرگ تاریخ معاصر سرزمین مان به اندازه ای بهت آور و شوکه کننده است که قبل از هر چیز بروز هر گونه عکس العمل طبیعی را سلب می نماید! چه رسد به آن که بخواهی چند سطری در رثای او بنویسی!؟ پیش از هر چیز لازم است فقدان او را بپذیری که این پذیرش هنوز برای نگارنده اتفاق نیفتاده است! باور سفر همیشگی « آیت الله هاشمی رفسنجانی» برای من نیازمند گذر زمان می باشد؛ گذری که هم اکنون و در این لحظات کاملا ساکن و ثابت مانده است! ایشان تنها در عرصه علم سیاست یگانه و سرمشق نبوده اند، بلکه در همه میدان های زندگی از جایگاهی والا و تکرار ناپذیر برخوردار می باشند. انسانهای بزرگ روزگار و تمام آنها که معنای زندگی را به نام خود رقم می زنند، پیش از هر چیز و بیش از همه چیز به ارزش های انسانیت معتقد هستند و به آن احترام می گذراند، آنها در راستای پیش برد اهداف بلندشان از دایره این ارزش ها و اصول تعریف شده هرگز عدول نمی نمایند. آنها صبورند و توان تحمل مصائب و رنجشان از قوه درک و میزان دریافت اطرافیانشان فاصله ای نجومی دارد!
آیت الله هاشمی رفسنجانی بزرگ مردی از همین گونه است؛ مرد روزهای سخت، ملال آور و غیرممکن! فتح کننده راههای سرشار از لغزش و گمراه کننده! به احترام این نام بزرگ و استثنایی ترین چهره موفق و به شدت تاثیرگذار چند دهه گذشته عرصه اجتماعی، سیاسی و تاریخی سرزمین مان ایران از جای برخاسته و عالی ترین درودها و سپاس های خودمان را به پاس تمام سخت کوشی ها، جانفشانی ها و تلاش های پرثمر این مرد نامی تقدیم روح بزرگوار ایشان می نماییم! جای بزرگ خالی اش هرگز و هرگز پر نخواهد شد! میزان از خودگذشتگی، تواضع و فروتنی آیت الله هاشمی رفسنجانی، همواره برای همگان از حد تصور خارج بوده است! این را رقیبان عالم سیاست و رقبایی که برای پیروز از میدان کارزاردرآمدن، آن هم به هر قیمتی، به خوبی درک می نمایند! چرا که آن را با تمام وجودشان بارها و بارها دریافت و تجربه نموده اند، اگر چه جرات و شهامت اعتراف آن را حداقل در زمان حیات پرثمر ایشان نداشته و به زبان نیاورده اند، اقدامی که شاید از این به بعد شاهد وقوعش باشیم! چون خیالشان از نبود این شخصیت راحت شده است! اما برای شخص نگارنده تجربه دیدن آن حجم از فروتنی در شخصیت « آیت الله هاشمی رفسنجانی» به رغم جایگاه بسیار بالا و قابل طرح و توجهی که همواره در ایشان دیده ایم، از جنس و گونه ای دیگر به وقوع پیوسته است!
در نیمه دوم سال 1383 و دقیقا در چنین روزهایی طی یک اتفاق کاملا مبارک قرار شد که خطبه عقد ازدواج برادرم و همسرشان را شخص « آیت الله هاشمی رفسنجانی» خوانده و جاری بفرمایند! در تمام طول لحظات شیرین و هیجان انگیزی که در محضر موثرشان بودیم، به طور عجیبی با بخشی دیگر از شخصیت این مرد بزرگ مواجه شدیم! آن هم میزان بالایی از اصالت و تعلق خاطری که ایشان نسبت به کرمان و به ویژه رفسنجان، خنامان، نوق، بهرمان، ارجاسب داشتند! لحن و ادبیات آیت الله کاملا صمیمانه به شدت مهربانانه و سخت متواضعانه بود! انگار تعهد داشتند تا همگی احساس صمیمت و آرامش داشته باشیم! تماشای آن حجم از مهربانی، شوخ طبعی  و گستره دید برای همگی خانواده غیرقابل باور بود! شرح این اوصاف گرانقدر را بارها و بارها درباره شخصیت بزرگ معاصر سرزمین به انحاء گوناگون شنیده و خوانده بودیم، اما اینکه آن را از نزدیک تجربه نماییم، برای خودش حادثه ای شگفت و عجیب بود که خوشبختانه به وقوع پیوست!
آیت الله هاشمی رفسنجانی نامی بزرگ و غیرقابل تکرار است. اگر چه در سالهای اخیر مقداری قدرش را ندانستیم و تا اندازه ای بی شمار او را رنجاندیم! اما این نام بزرگ، بار دیگر با صبری غیرقابل وصف و همان لبخند سخت تاثیرگذار همیشگی یکبار دیگر به همه ما درس زندگی و در کنار هم بودن را داد! یادشان گرامی و روح بلندشان در آرامش ابدی جاودان باد.

تمامی حقوق مربوط به روزنامه کرمان امروز می باشد و برداشت از آن با ذکر منبع مجاز می باشد