روزنامه کرمان امروز
شماره خبر: 19241
روزنامه کرمان امروز  
تاریخ خبر: 1395/10/22

سنگ زیر و بالای آسیاب تاب نیاورد!


به قلم
مهران تجلیبه راستی که زبانزدهای قدیمی دنیایی مفهوم و معنی در خود دارند. زبانزد «سنگ زیر و بالای آسیاب» همواره کنایه از این است که فردی در مسیر اهداف و اعتقاداتش نابود شود و خم به ابرو نیاورد، از خود گذشتگی کند و با وجود صدمه هایی که می بیند همچنان با سایش خود مخالفت نمی کند و جان فدا می کند. در فیلم تبلیغاتی که در انتخابات سال 1384 منتشر شد آیت الله هاشمی رفسنجانی خود را به سنگ زیر و بالای آسیاب تشبیه کرده بود که به راستی این سخن چقدر برحق بود. مردی که برای دنبال کردن اهداف انقلاب همواره از خودش گذشت و حتی این اواخر از خانواده خود نیز گذشت و برای اینکه با دیگر مردم ایران تفاوتی نداشته باشد پسرش که متهم به تخلف مالی بود را به ایران دعوت کرد تا با پای خود به زندان رود و اگر دفاعی از خود دارد به صورت قانونی آن را مطرح کند و خدایی نکرده دشمنان انگ مخالفت فرزندش با نظام را به او و خانواده اش نچسباند.
گویا از همان ابتدا هاشمی برای تحمل سختی آفریده شده بود. چه زمانی که در زندان های طاغوت با کاسه و لیوانی آب سر می کرد و شکنجه های ساواک را تحمل می نمود و چه زمانی که فحاشی های بعضی از مخالفان خود را تحمل می کرد. در همه این ایام سنگ زیر و بالای آسیاب بود و هرگز زبان به تخریب شخصیتی باز نکرد. هرگز باعث رنجش خاطر افراد انقلابی نمی شد و همواره در راه ولایت فقیه و امام خامنه ای قدم برمی داشت و همه جوانان و سیاست مداران را به پیروی بی چون و چرا از ولایت فقیه امر می کرد. همین دعوت های او بود که همواره باعث همبستگی مردم و همگرایی تفکرهای گوناگون می شد. هیچ کلامی در تاریخ ثبت نشده است که از زبان هاشمی رفسنجانی ایجاد تفرقه کرده باشد. همواره دلسوز نظام بود و جایی که منافع مردم در خطر بود، ساکت نمی نشست.  همین تحمل ها بود که سرانجام قلب او را شکست و امروز صدای شکست سنگ قدرتمند را شنیدیم و اما به گفته ی خودش «امروز ایران در شرایط مناسبی است می توانم راحت بمیرم» او کار خود را کرد و امروز در قبر آسوده می آرامد و نزد خداوند مرتبه ای ویژه دارد. فقدان این مرد عزیز را به ملت انقلابی ایران تسلیت می گوییم.

تمامی حقوق مربوط به روزنامه کرمان امروز می باشد و برداشت از آن با ذکر منبع مجاز می باشد