روزنامه کرمان امروز
شماره خبر: 19240
روزنامه کرمان امروز  
تاریخ خبر: 1395/10/22

چالش با  بدخواهان را بر سکوت ترجیح می داد


به قلم
مهدی فتح نجاتاوایل دهه هفتاد بود که در زمان ریاست جمهوری اش به کرمان آمده بود و من توانستم ایشان را از نزدیک ببینم. برای افتتاح چند پروژه به گل گهر سیرجان آمده بود و سپس به بم رفت و فکر می کنم ارگ جدید در آن زمان تازه راه اندازی شده بود و آنجا هم چند طرح جدید را افتتاح کرد. در خاطر ندارم که طرحها چه بودند و مجری چه کسی بود. من بیشتر از آن خاطره حضور و رفتار هیات همراه ایشان را به خاطر دارم.
مردی قوی هیکل را به خاطر دارم که به همراه آیت الله همه جا می رفت، می گفتند نامش «تتری» است و می تواند با حرکت دست درخت را به دو نیم تقسیم کند، راست و دروغش با خبرنگاران تهرانی!  با وجود این بادیگاردهای مجهز و آماده ایشان در بسیاری از موارد از این افراد می خواست که از وی دور شوند تا مردم بومی و کارمندان در هنگام صحبت با وی احساس راحتی خیال داشته باشند. عرق خاصی به استان کرمان داشت و هرکه از طرحی درآمدزا برای استان سخن می گفت خیلی سریع به مسئول مربوطه معرفی اش می کرد و از آن مسئول می خواست که گزارشی برایش ارسال کند تا شخصا آن را بررسی کند، هرچه از بزرگی و عظمتی که شخصیت او داشت و من در آن سفر درک کردم، بگویم کم است. نمونه این رفتار را را امروز می توان در مهندس رزم حسینی دید، مردی عملگرا که از شعار اجتناب می ورزد و به هیچ چیز به غیر از مصلحت استان نمی اندیشد. هاشمی نیز همینگونه بود، اما او همین حس را به تمام ایران داشت. کار سختی داشت، اما او از سختی ها نمی ترسید و چالش با بدخواهان را بر سکوت  و سکون ترجیح می داد.
خدایش بیامرزد و امیدواریم که مردم داغدار ایران راه و خط مطهر این عزیز را فراموش نکنند.


تمامی حقوق مربوط به روزنامه کرمان امروز می باشد و برداشت از آن با ذکر منبع مجاز می باشد